طرز تهیه ته دیگ زعفرانی ایرانی به سبک رستوران ها

تصور کنید که مادر خانواده تصمیم دارد که برای ناهار چلو گوشت تهیه کند. بعد از سرو غذا، خواهید دید که هر یک از اعضای خانواده برای به دست آوردن ته دیگ زعفرانی در رقابت با یک دیگر هستند.