طبع سرد چیست و معرفی برخی خوراکی‌های این طبع

توجه داشته باشید که در علم مدرن، مفهوم طبع گرم و سرد به طور مستقیم به تنهایی مورد تایید علمی

- محل تبلیغات شما -
تبلیغات بنری