دسته بندی: غذای اصلی

 

در دسته بندی غذای اصلی می توانید انواع غذاهایی که نیاز دارید برای ئعده نهار و شام بپزید را معری کرده ایم. در کنار دسته بندی ها هر غذا با هشتگ مناسب برچسب گذاری شده است. علاوه بر این می توانید غذای اصلی مورد علاقه ی خود را ذخیره کرده و بعدا دستور آن را در بخش شخصی دنبال کنید.